تقویم آموزشی و آزمون های گرنداستریم

شرکت پرتوداده دارای گواهینامه “Grandstream Certified Trainer” برگزار کننده دوره های آموزشی و آزمون های شرکت گرنداستریم می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با واحد فروش تجهیزات  ویپ شرکت پرتوداده تماس بگیرید و یا صفحه مرکز آموزش را بازدید کنید.

کلیه ثبت نام ها برای دوره های آموزشی و آزمون های گرنداستریم در سایت آکادمی گرنداستریم انجام می شود.

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی دوره های آموزشی و آزمون ها به شرح ذیل می باشد:

GCS
 • 29 خرداد 1398- 14:00 الی 19:00
 • جهاد دانشگاهی شریف

  آدرس:تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱ Google Map

 • 4 ساعت کارگاه آموزشی (دو جلسه) – نیم روز- آزمون 30 دقیقه
 • وضعیت: تکمیل

   

GCS
 • 1و 2 تیر 1398- 9:00 الی 18:00
 • جهاد دانشگاهی شریف

  آدرس:تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱ Google Map

 • 16 ساعت کارگاه آموزشی (دو روز کامل) – آزمون 30 دقیقه
 • وضعیت: تکمیل

   

GCS
 • 29 خرداد 1398- 8:30 الی 13:00
 • جهاد دانشگاهی شریف

  آدرس:تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱ Google Map

 • 4 ساعت کارگاه آموزشی (دو جلسه) – نیم روز- آزمون 30 دقیقه
 • وضعیت: تکمیل

GCS

کارگاه آموزشی گرنداستریم مرکز تلفن (UC Solution)  + آزمون GCS

 • 7 بهمن 1397- 14:00 الی 19:00
 • جهاد دانشگاهی شریف

  آدرس:تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱ Google map

 • 4 ساعت کارگاه آموزشی (دو جلسه) – نیم روز- آزمون 30 دقیقه
 • کارگاه آموزشی 2,500,000 ريال +آزمون GCS گرنداستریم 30 دلار

وضعیت: تکمیل

GCS

کارگاه آموزشی گرنداستریم مرکز تلفن (UC Solution)  + آزمون GCS

 • 3 بهمن 1397- 14:00 الی 19:00
 • جهاد دانشگاهی شریف

  آدرس:تهران – ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف – خیابان شهید قاسمی – پلاک ۷۱ Google map

 • 4 ساعت کارگاه آموزشی (دو جلسه) – نیم روز- آزمون 30 دقیقه
 • کارگاه آموزشی 1,500,000 ريال +آزمون GCS گرنداستریم 50 دلار

وضعیت: تکمیل