مراحل ثبت نام دوره های آموزشی و آزمون های گرنداستریم

مراحل ثبت نام دوره های آموزشی و آزمون های گرنداستریم به شرح ذیل است:

  • دوره مورد نظر را از تقویم دوره های آموزشی شرکت انتخاب کنید
  • گواهینامه, محل برگزاری و تاریخ برگزاری را بررسی مجدد کنید
  • از بخش “لینک ثبت نام در سایت گرنداستریم”  به صفحه ثبت نام در سایت گرنداستریم مراجعه کرده  و در سایت گرند استریم ثبت نام می کنید