تقویم آموزشی و آزمون های گرنداستریم

شرکت پرتوداده دارای گواهینامه “Grandstream Certified Trainer” برگزار کننده دوره های آموزشی و آزمون های شرکت گرنداستریم می باشد.

برای اطلاعات بیشتر با واحد فروش تجهیزات  ویپ شرکت پرتوداده تماس بگیرید و یا صفحه مرکز آموزش را بازدید کنید.

کلیه ثبت نام ها برای دوره های آموزشی و آزمون های گرنداستریم در سایت آکادمی گرنداستریم انجام می شود.

برنامه زمان بندی و تقویم آموزشی دوره های آموزشی و آزمون ها به شرح ذیل می باشد:

Sorry, no posts were found.